Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 2014-2020, ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα - Αναπτυξιακή Κρήτης
ank.gr LogoΈνταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 1383


Σχετικά αρχεία :
6Χ3Τ465ΧΙ8-ΙΡΘ(2) Ορθή Επανάληψη Απόφασης ένταξης.pdf

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης