Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 2007-2013, ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα, ΕΠΑΝ 2 - Αναπτυξιακή Κρήτης
ank.gr LogoΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ».

Μεταφορτώστε το αρχείο εδώ.


Σχετικά αρχεία :
Αίτηση Επαλήθευσης (Τελική).docx

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης