Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 2007-2013, ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα, ΕΠΑΝ 2 - Αναπτυξιακή Κρήτης
ank.gr LogoΑποδοχή Πρακτικών Νο 14/21-10-2015.

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.


Σχετικά αρχεία :
ΑΔΑ 7ΥΛΥ4653Ο7-7Ε3 ΑΝΑΡ ΑΠΟΦ ΑΠΟΔ ΠΡΑΚ Ν0 14 ΕΞ2.pdf

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
EFEPAE -  κεντρική σελίδα
Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης