Ανάπτυξη και σχεδιασμός
με το βλέμμα στο μέλλον
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφεριακής Ανάπτυξης
-
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο

Οικονομίας & Ανάπτυξης

Κάντε εγγραφή στο

metaforikoisodynamo.gr

---

Πάρτε πίσω μέρος του
κόστους μεταφοράς σου
ή μεταφοράς των
εμπορευμάτων σου

Το

Μεταφορικό

Ισοδύναμο

Δίνει ζωή στα

νησιά μας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό στην Αναπτυξιακή Κρήτης αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της
στοιχείο. Στην Αναπτυξιακή Κρήτης επιδιώκουμε ευκαιρίες συνεργασίας με άτομα
καταρτισμένα τα οποία διαθέτουν αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ακεραιότητα.
Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας
στην διεύθυνση hr@ank.gr.