Έγκριση πρακτικού 6/06.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση πρακτικού 6/06.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  με Α.Π.  8567/Β3  1254/25.11.2013


Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ