Έγκριση του πρακτικού 11/01.07.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Έγκριση του πρακτικού 11/01.07.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Σχετικά αρχεία :
APOFASH_PRAKTIKWN_No11___ADA_W41L4653O7-3H6….pdf