Έγκριση του πρακτικού 14/16.03.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών, Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Έγκριση του πρακτικού 14/16.03.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών, Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Σχετικά αρχεία :
APOFASH_EGKRISHS__PRAKTIKWN_No14_ADA__WDKF465XI8-73R..pdf