Έγκριση του Πρακτικού 3/30-03-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με 10598/Β3 1495/31-10-2014 (ΦΕΚ Β 3049/2014).

Μεταφορτώστε την έγκριση του Πρακτικού 3/30-03-2015 εδώ.