Έγκριση του πρακτικού 7/17-07-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25-11-2013.

Μεταφορτώστε την Έγκριση του πρακτικού εδώ.