Έγκριση του πρακτικού 9/19-02-2016 της συνεδρίασης τηγς Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25-11-2013.

Έγκριση του πρακτικού 9/19-02-2016 της συνεδρίασης τηγς Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25-11-2013.

Σχετικά αρχεία :
APOFASH_PRAKTIKO_9.pdf