Έκθεση τηςTask Force για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Έκθεση της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (Task Force) για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Δώδεκα επείγουσες συστάσεις για τη βελτίωση του ελληνικού επιχειρηματικού τοπίου περιλαμβάνει η έκθεση της Task Force, η οποία κοινοποιήθηκε στις 23/09/2014. (πατήστε εδώ)