Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ -ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους Δικαιούχους των Δράσεων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι σε εφαρμογή της Απόφασης 6129/23.10.2023 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχουν επέλθει αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας που καθίσταται υποχρεωτικό για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων που εκταμιεύονται στους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου τους. 

Δείτε σχετικές επισημάνσεις πατώντας ΕΔΩ 

Υπενθυμίζεται ότι στις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις των επιχορηγήσεων σύμφωνα με το Ν4712/2020 δε γίνεται καμία παρακράτηση, ενώ στις τελικές πληρωμές η παρακράτηση επί του ποσού της επιχορήγησης είναι έως 30% το μέγιστο.

Κατά συνέπεια, φορολογικές ενημερότητες που παράγονται από το σύστημα οι οποίες εμφανίζουν παρακράτηση άνω του 30% για την καταβολή τελικής (όχι ενδιάμεσης) πληρωμής δεν γίνονται αποδεκτές από τον ΕΦΕΠΑΕ και οι Δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και να αιτηθούν το σχετικό έγγραφο, περιγράφοντας τον σκοπό χορήγησής του και την απουσία του επίμαχου εγγράφου ως δυνατότητα της ψηφιακής πλατφόρμας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν μέχρι την 23.10.2023 (έναρξη ισχύος της Απόφασης 6129/23.10.2023) ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.

Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.