ΑΝΑΒΟΛΗ β΄κύκλου Ν.Κ.Ε.

Αναβολή β΄ κύκλου προγράμματος : 
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΦΕΚ 1607 Β – 10.05.2012

Αριθμ. Οικ. 4894/586                          (1)

Αναβολή δεύτερης περιόδου υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

……

αποφασίζουμε:

Την αναβολή της προγραμματισμένης για την 07ηΜαΐου έναρξη υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» για το έτος 2012, για το Φθινόπωρο του 2012. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων για το 2012 θα καθοριστεί με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣΣχετικά αρχεία :
FEK1607B2012.pdf