Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

Δείτε εδώ την απόφαση 

Δείτε εδώ τα παραρτήματα με τους προσωρινούς καταλόγους δυνητικών δικαιούχων