ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/02/2013

Έκδοση ΦΕΚ 3571 Β – 31/12/2012 παράτασης χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων καιτροποποίηση – συμπλήρωση οδηγών των προγραμμάτων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» και «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»