Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων


Υπουργική Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (Πατήστε εδώ)

Έκγριση Πρακτικού 1 Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων :