Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων τους, Μέσω Δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης καθώς και Στήριξης της Απασχόλησης σε Περιοχές που Υφίστανται τις Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης»


Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος (4/5/2012) 

 

Δείτε σχετική ανακοίνωση για την επερχόμενη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 40 εκ. ευρώ στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ :

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=329