Αξιολόγηση Προτάσεων & ‘Ενταξη ‘Εργων

Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην Δράση Εναλλακτικός Τουρισμός. Πατήστε εδώ.