ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 27/01/2012


Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»


Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, εξέδωσε ΝΕΟ φυλλάδιο με Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις (FAQs) επί των όρων συμμετοχής στην Δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός». Μεταφορτώστε και αποθηκεύστε το σχετικό φυλλάδιο από τον σύνδεσμο : ΕΤ_FAQs_20.01.2012.doc