Αποδοχή Πρακτικού Νο 11/22-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωννιστικότητας και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Μεταφορτώστε την Απόφαση εδώ.