Αποδοχή Πρακτικού Νο 28/16-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣχετικά αρχεία :
7X35465XI8-A4R_ADA_OR8_EPAN_APOD_PRAK_N0_28_E3_2.pdf