Αποδοχή Πρακτικού Νο 29/16-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣχετικά αρχεία :
W8YW465XI8-KDK_ADA_OR8H_EPAN_APOF_APOD_PRAK_N0_29_E3_2.pdf