Αποδοχή Πρακτικού Νο 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αποδοχή Πρακτικού Νο 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετικά αρχεία :
WZHI465XI8-SK2_ADA_ANART_APOF_APOD_PRAK_N0_41_NKE.pdf