Αποδοχή πρακτικού Νο 8/14.03.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ένδυση και Υπόδηση –Νέες Προοοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN II) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αποδοχή πρακτικού Νο 8/14.03.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ένδυση και Υπόδηση –Νέες Προοοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN II) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετικά αρχεία :
6O8I465XI8-S2Z_ADA_ANART_APOF_APODOX_PRAKT_8_KEYD.pdf