Αποδοχή Πρακτικών Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΄΄ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ΄΄ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-201

Αποδοχή Πρακτικών Νο 15/21-12-2015 και Νο 16/22-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΄΄ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ΄΄ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-201

Σχετικά αρχεία :
ADA_WTLH4653O7-R21_APODOXH_PRAKTIKWN_N0_15__16_E32.pdf