Αποδοχή Πρακτικών Νο 9/5-5-2015 και Νο 10/6-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Μεταφορτώστε το αρχείο εδώ.