Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Σχετικά αρχεία :
W39I4653O7-YWW_ANARTHSH_APOFASHS_APODOXHS_PRAKTIKOY_NO_61_METAP.pdf