Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετικά αρχεία :
WBBB465XI8-39W_ada_apof_apod_prak_65_metapoihsh.pdf