Αποδοχή του πρακτικού 21/04-12-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας” του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Για να δείτε την απόφαση αποδοχής πατήστε εδώ)