Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013


23-1-2015

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 50/18-11-2014 & 51/19-11-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015).


23-1-2015

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 52/11-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015).


1-10-2014

 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 48/11-7-2014 & 49/14-7-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 1/10/2014).


23-7-2014 

Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 46/14-4-2014, & 47/15-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 22/7/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 23/7/2014).


30-5-2014

 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 43/28-3-2014, 44/1-4-2014, 45/2-4-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 30/5/2014).


14-3-2014

Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 40/18-12-2013, 41/19-12-2013 και 42/23-12-2013, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.


20-12-2013

Εκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 38/17-10-2013 & 39/18-10-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 – Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 20-12-2013) 


10-10-2013

Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 35/15-7-2013, 36/16-7-2013 & 37/17-7-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 – Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 10-10-2013) 


28-8-2013

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 33/6-6-2013 & 34/7-6-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 27/6/2013 – Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 28-6-2013)


14-6-2013

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικoύ 32/ 30-4-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 14/6/2013 – Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 14-6-2013)


10-5-2013

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 30/28-3-2013, 31/29-3-2012, της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 9/5/2013 – Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 10-5-2013)


5-4-2013

Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 25/12-2-2013, 26/19-2-2012, 27/21-2-2013, 28/22-2-2013, 29/25-2-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 5-4-2013)


7-3-2013

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 22/9-11-2012, 23/6-12-2012 & 24/7-12-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 7-3-2013)


26-2-2013

Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 16/24-9-2012 και 17/25-9-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 26/2/2013)


8-1-2013

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 18/1-1-2012, 19/5-11-2012, 20/8-11-2012, 21/9-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 8-11-2013)


27-11-2012

 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 15/13-9-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία έκδοσης απόφασης 26/11/2012, Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 27-11-2012)


Απόφαση αποδοχής πρακτικού 14/23-7-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ”Mεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ανάρτηση στο Διαύγεια 29/8/2012)


22-8-2012

Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ”Διαύγεια” του ΥΠΑΑΝ αποδοχής πρακτικών 8/14-6-2012, 9/15-6-2012, 10/20-6-2012, 11/21-6-2012, 12/26-6-2012 και 13/2-7-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης 20/8/2012)


 24-4-2012

Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ”Διαύγεια” του ΥΠΑΑΝ του υπ.’ αριθμ. 7 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος


22-3-2012

Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ”Διαύγεια” του ΥΠΑΑΝ του υπ’ αριθμ. 6 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος


22-3-2012

Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ”Διαύγεια” του ΥΠΑΑΝ των υπ’. αριθμ.1-5 Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης επί αιτημάτων των Δικαιούχων του προγράμματος