Αποφάσεις επιχορήγησης (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013


21-1-2015

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων πληρωμών και αποπληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 2.382.709,15 € (Ημερομηνία απόφασης 19-1-2015/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 21-1-2015).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

14-4-2014

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 4.570.279,64 € (Ημερομηνία απόφασης 14-4-2014/ Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαύγεια 15/4/2014).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

13-12-2013

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 2.802.238,62€ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 13/12/2013).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

15-10-2013

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 5.006.458,97 € απο 24-5-2013 έως 16-9-2013 (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 15/10/2013).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

18-6-2013

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 5.104.643,12 ευρώ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 17/6/2013).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

3-4-2013

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολήςποσού 1.183.667,99 ευρώ (Ημερομηνία απόφασης και Ανάρτησης στη Διαύγεια 2/4/2013).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

 4-10-2012

Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 4/10/2012).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.


 

 19-6-2012

Εκδοση απόφασης επιχορήγησης (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντολής ποσού 4.000.000,00 ευρώ (ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 14-6-2012 ).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.