Αποφάσεις παράτασης στα προγράμματα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”, “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Ανακοινώθηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων για τα προγράμματα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”. Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ