ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 04/05/2012

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων τους, Μέσω Δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης καθώς και Στήριξης της Απασχόλησης σε Περιοχές που Υφίστανται τις Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος (4/5/2012) 

Δείτε σχετική ανακοίνωση για την επερχόμενηαύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 40 εκ. ευρώ στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ :

http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=329