Απόφαση Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ψηφιακό Βήμα”, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απόφαση Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ψηφιακό Βήμα”, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σχετικά αρχεία :
20190930_PSHF.BHMA_APOF._ENTA3HS_N._AIGAIO_3h_trop..pdf