Απόφαση αποδοχής αιτημάτων τροποποίησης στο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας” του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

(Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ)