Απόφαση Αποδοχής-Απόρριψης Ενστάσεων

Απόφαση Αποδοχής-Απόρριψης Ενστάσεων

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Ένταξη Έργου – Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση