Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1/11-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ