Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 18/16-10-2014 & 19/17-10-2014 των προγραμμάτων “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” και “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Υπογράφηκε η απόφαση αποδοχής των πρακτικών 18/16-10-2014 και 19/17-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμματάτων “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” και “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ