Απόφαση παράτασης υλοποίησης έργων προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας » του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης έργων προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.