Απόφαση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” – Ορθή επανάληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ” – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ