Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”

Στο πλάισιο του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης της ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας  για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (πατήστε εδώ)