Απόφαση τροποποίησης της απόφασης εκχώρησης των αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης εκχώρησης των αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης 9-10-2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20-10-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22-10-2014).

  • Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.
  • Μεταφορτώστε το Φ.Ε.Κ. εδώ.