Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Τροποποίηση του Οδηγού Προγράμματος  “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού , Εμπορίου – Υπηρεσιών” ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.


Μεταφορτώστε τον Οδηγό Τροποποίησης από τα σχετικά αρχεία.Σχετικά αρχεία :
24_4_2015_Tropop_Odhgou_Program_MME_Proth_Olokl.pdf