Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματο

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματο

Σχετικά αρχεία :
20170606_PTYXIOYXOI_APOFASH_6HS_TROPOPOIHSHS.pdf