Δελτίο Τύπου για την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης & ΕΦΕΠΑΕ

Την Τετάρτη 5 Απριλίου στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συμφωνία για το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου Αρναουτάκη και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κου Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Ευάγγελος Καρκανάκης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης (εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ) κος Θωμάς Χαριτάκης, ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης και Υπεύθυνος Έργου του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» κος Αριστείδης Φραγκάκης και η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Κασωτάκη. 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εξαιρετική συνεργασία που ξεκίνησε με την Περιφέρεια Κρήτης και την οικεία Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και απέφερε σημαντικά αποτελέσματα, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία σε μία πολύ δυσχερή και απαιτητική περίοδο,  θα συνεχιστεί και στην Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, με το φορέα να αναλαμβάνει τη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 57.257.395 €.