ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/04/2013

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 17:00.Συνεπώς, οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.(Πατήστε εδώ)