ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/12/2012

Οκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ -ΕΠΑΕ :http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=227,

η Απόφαση Έγκρισης Νέας Βαθμολογίας Ενταγμένων Έργων από το Πρόγραμμα.

Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση πατώντας εδώ.