ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/02/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/02/2011

 

Ενισχύουμε τις εξαγωγές Ξεκινά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 

Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. €.  Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την εξωστρέφεια που παρουσίασε πρόσφατα σε εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.  Με το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:  

  • Προωθούμε την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέσεις τις μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.
  • Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις.
  • Υποστηρίζουμε και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

  Με το συγκεκριμένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα.  Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση προβολής καθώς επίσης και ενέργειας προστασίας ή απόκτησης πατεντών.  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω των διαδικτυακών τόπων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011.  

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από

1.            τους διαδικτυακούς τόπους:www.mindev.gov.grwww.ggb.gr,www.antagonistikotita.grwww.espa.gr,www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr

2.            την Αναπτυξιακή Κρήτης και την υπεύθυνη του προγράμματος Κα Μαρία Γρυπάρη τηλ. (+281)302421 E–mail: gripari@ank.gr