ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2011

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Δελτίο Τύπου της 11ης Οκτωβρίου 2011

Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εξέδωσε φυλλάδιο συμπληρωματικών ερωτήσεων – απαντήσεων (FAQs) το οποίο παρέχει επιπλέον σημαντικές διευκρινίσεις για την ορθολογικότερη υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων. Το σύνολο πλέον των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs) σε μορφή PDF μπορείτε να μεταφορτώσετε μέσω του συνδέσμου. Σε αυτό το φυλλάδιο οι νέες – συμπληρωματικές ερωταπαντήσεις είναι  οι με αριθμό 96. έως και 108.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» μετά την παράταση λήγει την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00 (02:00 μμ).

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δημόσιας επιχορήγησης 30_εκ._€, αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφού παρέχονται κίνητρα σε κάθε άνεργο, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία άνω των 18 ετών (με bonus 10% στη βαθμολόγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας), να ιδρύσει επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία. Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύονται και οι υφιστάμενες νέες μικρές ή πολύ μικρές καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, που διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και διαδικασίες κλπ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή, ενώ τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για τον τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, την διαδικασία υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ υπεύθυνος προγράμματος κ. Γιώργος Τερζάκης  τηλ. 2810-302423 E-mail :gterzakis@ank.gr.