ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνουν τους επενδυτές για την τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος: 

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς «Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών»


 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 2430/624/Α2/24-04-2015 , ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής: 

  • «Το κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής : Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες  στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.grwww.espa.grwww.efepae.gr , καθώς και στην  ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης Εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ www.ank .gr,


Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 .

 

Για την Περιφέρεια Κρήτης αρμόδιος εταίρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

(Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο)

– Υπεύθυνος προγράμματος κ. Tερζάκης Γεώργιος τηλ.: 2810 302423, fax: 2810 344107, E–mail: gterzakis@ank.gr.

– Υπεύθυνη προγράμματος για τον Τομέα Τουρισμού κα Εφεντάκη Χαρά τηλ.: 2810 302426 ,fax: 2810 344107,E–mail: xaraefendaki@ank.gr.

 – Υπεύθυνη προγράμματος για τον Τομέα Eμπορίου-Υπηρεσίες κα Γρυπάρη Μαρία τηλ.: 2810 302421, fax: 2810 344107,E–mail: gripari@ank.gr.

 

Μεταφορτώστε το δελτίο τύπου εδώ και την σχετική απόφαση εδώ